Välkommen till RUHBI-naturprodukter

Vi vill hjälpa dig att hitta ett livsviktigt naturmedel till hälsa och krafter

Vitklöverfält som kan ge honung och vitklöverfrö om det pollineras

Kort presentation

Vi producerar honung av bra kvalitet!

Buckfastbin är våra medarbetare i pollineringsarbetet och honungsproduktionen

Produktionen ökar

I dag konstaterade jag att övervintringen kan bli framgångsrik i mina samhällen

Som ägare till företaget ser jag med glädje på alla mina goda medarbetare