Om RUHBI-naturprodukter

Vi startade 1986 med biodling och honungsproduktion

 

  • Mångårig erfarenhet inom vårt område ända sedan1979
  • Etablerade år 1986

Pollinering kan öka skörderesultatet

Honung är bara en liten del av resultatet i vår nationalprodukt!

Värdet av pollineringen ger 10 gånger mer än värdet av all honung!

Att ha en bikupa i närheten av sina frukträd ger tillfredställelse att ha frukt med samma storlek och bra kvalitet!